Muzička Škola Josip Slavenski

Škola Josip Slavenski osnovana je 1937. kao srednja muzička škola pri muzičkoj akademiji. U okviru vokalno-instrumentalnog odseka postoji gudački, duvački, klavirski, odsek za gitaru, solo-pevanje i kamernu muziku. Škola ima oko 700 učenika i može se pohvaliti brojnim uspesima na takmičenjima i nastupima u zemlji i inostranstvu.

Više informacija: Josip Slavenski Web stranica